MAS připravuje 2. výzvu v PRV

Již 9. ledna bude vyhlášena 2. výzva MAS Vizovicko a Slušovicko v Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 v celkové alokaci 4 409 040 Kč. Zemědělští a nezemědělští podnikatelé mohou čerpat finanční prostředky ve 3 Fichích:

  • F 1 – Investice do rostlinné a živočišné výroby – alokace: 3 289 320 Kč
  • F 2 – Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh – alokace: 263 430 Kč
  • F 4 – Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti – alokace: 856 290 Kč

Pro všechny potencionální žadatele proběhne seminář v termínech: 10. 1. a 22. 1. 2018 vždy od 16 hod. v zasedací místností MěÚ ve Vizovicích. Na tomto semináři se dozvíte jak správně vyplnit žádost, pravidla a hodnotící kritéria jednotlivých Fichí a také způsob a časový harmonogram administrace projektů.

Harmonogram výzvy:

  • Vyhlášení výzvy: 9. 1. 2018
  • Příjem žádostí: od 16. 1. 2018 do 6. 2. 2018 – podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře
  • Registrace na RO SZIF: 20. 3. 2018

Více informací včetně všech potřebných dokumentů naleznete od 9. 1. 2018 na našich stránkách: https://www.masvas.cz/strategie-clld/prv/