MAS VaS podpoří komunitní centra – avízo 1. výzvy MAS v IROP

MAS Vizovicko a Slušovicko plánuje vyhlásit výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu se zaměřením na rozvoj komunitních center.

Základní předběžné informace:

 • Předpokládaný termín přijmu žádostí: srpen – říjen
 • Celková alokace výzvy: 2 223 750 Kč
 • Minimální výše CZV projektu: 500 000 Kč
 • Maximální výše CZV projektu: 2 223 750 Kč
 • Forma financování: ex post
 • Výše spoluúčasti: 5 %

Podporované aktivity

 • výstavba, rekonstrukce a úpravy objektu a zázemí pro poskytování aktivit komunitních center včetně sociálních služeb, budou-li v projektu poskytovány
 • nákup budov
 • nákup automobilu
 • vybavení pro zajištění provozu komunitního centra

Oprávnění žadatelé

 • kraje a organizace zřizované a zakládané kraji
 • obce a organizace zřizované a zakládané obcemi
 • dobrovolné svazky obcí a organizace zřizované a zakládané dobrovolnými svazky obcí
 • nestátní neziskové organizace
 • církve
 • církevní organizace

Výzva MAS je navázána na 62. výzvu IROP.