MAS VaS vyhlásila 2. výzvu v PRV

Dnešním dnem vyhlašuje MAS Vizovicko a Slušovicko 2. výzvu v Programu rozvoje venkova 2014-2020 v celkové alokaci 4 409 040 Kč. Žadatelé mohou podávat své projekty ve 3 fichích:

  • F1 Investice do rostlinné a živočišné výroby
  • F2 Podpora zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh
  • F4 Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti

Pro všechny žadatelé proběhne seminář ve středu 10.1. 2018 od 16 hod. v zasedací místnosti MěÚ ve Vizovicích a následně dne 22. 1. 2018 od 16 hod. na stejném místě.

Podrobnější informace na https://www.masvas.cz/strategie-clld/prv