Splnili jsme podmínky standardizace místních akčních skupin pro období 2021+

Patříme mezi prvních 30 MAS (ze 180) z celé České republiky, které splnily podmínky standardizace MAS. To znamená, že plníme požadavky Ministerstva pro místní rozvoj na složení partnerství, kompetence rozhodovacích a kontrolních orgánů a nastavení procesů v souvislosti s udělováním dotací v následujících letech.

Splnili jsme tak první krok v přípravě na nové programovací období 2021-2027. Dalším krokem, který nás v následujících měsících čeká je předložení koncepční části připravované strategie CLLD ke schválení MMR. Zde budou pojmenované problémové oblasti našeho území a navržena potřebná opatření pro jeho udržitelný a vyvážený rozvoj.

Do nového programového období se rozšíří území naší MAS. Obec Držková se stala 21 obcí, která schválila zařazení svého území do působnosti MAS Vizovicko a Slušovicko. Po úspěšné spolupráci s MŠ Držková v projektu MAP se tak těšíme na spolupráci celé obce Držková a dalších subjektů.

Naším cílem je, co nejdříve zvládnout tento proces a pokračovat ve vyhlašování nových výzev.