MAS vyhlásí čtyři nové výzvy

MAS Vizovicko a Slušovicko plánuje na přelomu února a března vyhlásit 4 výzvy ze 3 operačních programů. Dvě výzvy budou vyhlášeny v rámci Operačního programu životní prostředí a po jedné pak z Programu rozvoje venkova a Integrovaného regionálního operačního programu.

Operační program životní prostředí 

  • 1. výzva – realizace sídelní zeleně
  • 2. výzva – realizace ÚSES a protierozní opatření

Program rozvoje venkova

  • 3. výzva – Fiche 1: Investice do rostlinné a živočišné výroby, Fiche 4: Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti

Integrovaný regionální operační program

  • 3. výzva – Udržitelná doprava

Kontaktní osoby

OPŽP – Ing. Eva Přehnalová

PRV – Ing. Ondřej Štach

IROP – Ing. Pavel Elšík