Mikroregion Slušovicko získá dotaci na pořízení kompostérů

Mikroregion Slušovicko využil možnosti podání žádosti o dotaci v rámci 68. výzvy Operačního programu životní prostředí zaměřenou na předcházení vzniku komunálních odpadů. Tato žádost byla dne 15. 1. 2018 schválena a doporučena k financování.

Cílem projektu je zlepšení systému třídění a zpracování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu v obcích Dešná, Hvozdná, Veselá, Neubuz, Ostrata a Zádveřice – Raková, prostřednictvím pořízení 260 ks kompostérů a jednoho štěpkovače. Kompostéry budou zapůjčeny jednotlivým domácnostem, které tak budou likvidovat biologicky rozložitelné odpady přímo v místě vzniku. Vzniklý kompost bude využíván v jednotlivých domácnostech, případně při revitalizaci veřejných ploch. Štěpkovač bude využíván pro zpracování dřevního odpadu v obcích zapojených do projektu.

Seznam schválených projektů