Ministerstvo zemědělství dá 30 mil. Kč na opravu drobných kulturních prvků venkova

V rámci programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků se mohou obce, spolky, nadace, zájmová sdružení, obecně prospěšné společnosti a také vlastníci nemovitostí či pozemků těšit v příštím roce na 30 milionů korun! 

Od 1. do 19. února bude možné podávat žádosti o příspěvek na rekonstrukci kapličky, křížové cesty, zvoničky, venkovní sochy, smírčího kříže, hřbitova a hřbitovní zdi. Tyto objekty musí být v obci do 2000 obyvatel, nebo také do 5000 obyvatel, pokud se nachází v místní části, kde žije maximálně 500 obyvatel. Výše dotace je 15 000 – 200 000 Kč.

Podrobné informace naleznete ZDE.