MMR podpoří obnovu školních hřišť a tělocvičen

Od 19. 6. 2017 lze podávat žádosti o dotace na obnovu sportovní infrastruktury. Ministerstvo pro místní rozvoj má pro žadatele připraveno sto milionů korun. Obce do 3000 obyvatel budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Školním hřištěm či tělocvičnou je brána stavba (zařízení), jež je využívána k tomuto účelu a je součástí školního areálu. V případě, že škola touto stavbou prokazatelně nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku obce, je možné dotaci na stavbu využít. Tyto stavby mohou být využívány také pro další sportovní a společenské aktivity. Dotace není udělována na vybavení těchto zařízení.

Žádosti je možné podávát na webové adrese: http://www3.mmr.cz/zad

  • ukončení příjmu žádostí je 18. 8. 2017, 12:00 hod
  • výše dotace až 70%
  • minimální výše dotace je 500 tis Kč, maximální výše dotace až 5 mil. Kč

Více informací → ZDE.