MMR podpoří výstavbu a modernizaci přestupních terminálů

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo kolovou výzvu č. 24 „Výstavba a modernizace přestupních terminálů“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.2 „Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy“.

  • příjem žádostí od 14. 3. 2016 do 2. 9. 2016
  • výše způsobilých výdajů – 5 – 50 mil. Kč
  • míra podpory – 95%

Výzva je zaměřena na podporu:

  • rekonstrukce, modernizace a výstavba terminálů jako významných přestupních uzlů veřejné dopravy
  • rekonstrukce, modernizace a výstavba samostatných parkovacích systémů P+R, K+R, B+R nebo P+G jako prvků podporujících multimodalitu

Oprávnění žadatelé:

  • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Více informací naleznete → zde.