MMR vyhlásilo program na Podporu obnovy a rozvoje venkova

Cílem podprogramu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Podprogram předpokládá participaci obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro jednotlivé dotační tituly zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí.

Podprogram je členěn na pět dotačních titulů (DT):
DT č. 1 – Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
DT č. 2 – Podpora zapojení generací do komunitního života v obci
A – Podpora vybudování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
B – Podpora obnovy a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti
DT č. 3 – Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
DT č. 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
DT č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací

Podrobnosti k jednotlivým dotačním titulům nalezneteZDE.