MMR vyhlásilo výzvu na podporu cestovního ruchu

Účelem podprogramu je podpořit rozvoj investic do cestovního ruchu, rozšíření rozsahu a zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, podpora úpravy lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků

  • příjem žádostí od 1. 12. 2017 do 12. 1. 2018
  • výše dotace max. 50 %
  • alokace 150 mil Kč

Dotační tituly

  • DT č. 1 – Podpora nadregionálních aktivit
  • DT č. 2 – Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
  • DT č. 3 – Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

Další informace včetně příloh naleznete → ZDE.