MPSV podpoří vznik dětských skupin

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Operačního programu Zaměstnanost výzvu na podporu vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost.

 • příjem žádostí 2. 11. 2017 – 1. 2. 2018
 • alokace 1,1 mld. Kč
 • výše dotace až 100%
 • celkové způsobilé výdaje min. 942 000 Kč, max.  5 448 606 Kč

Podporované aktivity

 • provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu,
 • vybudování/transformaci a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Oprávnění žadatelé

 • kraje, obce a jimi zřizované organizace
 • dobrovolné svazky obcí
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • veřejné výzkumné instituce
 • nestátní neziskové organizace
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podniky
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy
 • OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace
 • sociální partneři

Více informací neleznete na www.esfcr.cz