MŠMT podpoří zabezpečení škol a školek

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se rozhodlo poskytnout finanční pomoc na technické zabezpečení objektů mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti a vyrovnat tak úroveň zabezpečení škol na základní úrovni dle Minimálního standardu bezpečnosti.

Žádosti o dotaci se budou podávat výhradně v elektronické podobě na webové adrese: https://is-bezpecnost.msmt.cz, a to v období od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017, přičemž příjem žádostí může MŠMT předčasně ukončit s ohledem na vyčerpání finančních prostředků vyčleněných na program.

Dotaci lze žádat na tyto neinvestiční výdaje:

  1. částečnou úhradu bezpečnostního auditu (až do výše 50 % celkových nákladů za provedený audit – maximální částka 40 000 Kč včetně DPH za jednu budovu),
  2. technické zabezpečení školy v souladu s Minimálním standardem bezpečnosti s výjimkou pořízení nebo technického zhodnocení dlouhodobého majetku (pořizovací cena včetně DPH nesmí převýšit částku 40 000 Kč, výše dotace až 100%).

Dotace bude příjemci poskytnuta maximálně do výše 120 000 Kč včetně DPH.

Další informace naleznete → ZDE.