MZe vyhlásilo národní dotace

Od 27. 1. 2016 do 15. 3. 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví. 

Podprogramy:

16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Typy podporovaných objektů: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.

  • Výše dotace maximálně do 70% způsobilých výdajů
  • Hodnota dotace od 15 000 Kč do 700 000 Kč

16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru

Typy podporovaných  objektů: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.

  • Výše dotace maximálně do 70% způsobilých výdajů
  • Hodnota dotace od 100 000 Kč do 700 000 Kč

16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

  • Výše dotace maximálně do 70% způsobilých výdajů
  • Hodnota dotace od 30 000 Kč do 400 000 Kč

16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

  • Výše dotace maximálně do 70% způsobilých výdajů
  • Hodnota dotace od 30 000 Kč do 200 000 Kč

Zásady pro poskytování dotací → ZDE