MZe vyhlásilo výzvu na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Dotační program byl oproti minulému roku zredukován a je nyní zaměřen jen na tři oblasti tj. údržbu a obnovu stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, údržbu a opravu polních cest v extravilánu obcí, které neslouží k podnikatelské činnosti.

  • příjem žádostí od 5. 2. 2018 do 23. 2. 2018

Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Předmět dotace

Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy. Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu.

  • Výše dotace maximálně 70 % způsobilých výdajů projektu.
  • Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč.
  • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 700 000 Kč.

Podprogram 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízen

Předmět dotace

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

  • Výše dotace maximálně 70 % způsobilých výdajů projektu.
  • Minimální hodnota požadované dotace činí 30 000 Kč.
  • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 400 000 Kč.

Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest

Předmět dotace

Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

  • Výše dotace maximálně 70 % způsobilých výdajů projektu.
  • Minimální hodnota požadované dotace činí 100 000 Kč.
  • Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 6 000 000 Kč.

Více informací naleznete → ZDE.