MŽP podpoří vybudování dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu

Pořídit si na školní pozemek bylinkovou zahrádku, broukoviště, tee-pee nebo včelí úl už nemusí být pro školy jen sen. Mateřské a lesní školky, základní školy i ekocentra se nově mohou ucházet až o půl milionu korun na úpravu venkovních areálů v přírodním stylu. 

 • příjem žádostí  5. 9. 2017 – 31. 1. 2018
 • alokace 50 mil. Kč
 • dotace min. 50 000 Kč, max. 500 000 Kč
 • výše dotace až 85%

Typy podporovaných aktivit

 1. Vybudování, vznik a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu při mateřských školách. Rozvoj míst, kde probíhá předškolní výchova, způsobem, který umožňuje přímý a dlouhodobý kontakt dětí s přírodou. Konkrétně se jedná o vybudování, vznik a úpravu dětských hřišť a zahrad při mateřských školách.
 2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy. Zajištění hygienického, stravovacího a odpočinkového zázemí tak, aby byly naplněny legislativní požadavky pro provoz lesních mateřských škol a umožňovalo tyto požadavky naplňovat i subjektům vyučujících dle konceptu lesních mateřských škol
  (např. lesní kluby).
 3. Úpravy venkovních areálů a pozemků základních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí. Rozvoj venkovního zázemí za účelem školního i mimoškolního vzdělávání (zejména EVVO, přírodovědného či neintenzivního pěstitelství), které probíhá ve venkovním prostředí, v přímém kontaktu s přírodou. Jedná se zejména o:
  • tvorbu bylinkových či pěstitelských zahrad obhospodařovaných dle principů přírodních zahrad,
  • začlenění dílčích prvků přírodních zahrad v rámci školních pozemků (např. skalky, komposty, jezírka, broukoviště, kamenné hromady, apod.),
  • pořízení či vybudování učeben v přírodě, které nezastavují/nezpevňují půdu (vrbová zákoutí, stany, tee-pee, popř. přírodní amfiteátry či lehké pergoly pro zastínění apod.),
  • pořízení či vybudování přírodních laboratoří – tedy ukázkové biotopy a jiné demonstrační prvky pro přírodovědné vzdělávání (např. meteorologická budka, prosklené kompostéry, včelí úly, sbírky dřev, kamenů z okolí apod.),
  • vybudování naučných stezek a tabulí s vazbou na zahradní přírodní prvky

Oprávnění žadatelé

 • obce
 • předškolní zařízení – mateřské školy, lesní mateřské školy, zřizovatelé dětských skupin
 • základní školy
 • příspěvkové organizace (zřizované obcí, krajem) působící v oblasti EVVO
 • nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO

Více informací naleznete → ZDE.