MŽP přispěje 2 miliardy na modernizace a úspory energií veřejných budov

Energeticky náročné a provozně drahé budovy měst a obcí mohou být opět úspornější. Ministerstvo životního prostředí uvolňuje z Operačního programu Životní prostředí naposledy v tomto programovém období 2 miliardy korun, které pomohou samosprávám zmodernizovat neúsporné objekty škol, nemocnic, úřadů, domovů pro seniory či kulturních a sportovních center. Bude podpořena i výstavba zcela nových budov v pasivním standardu a vyšší využívání obnovitelných zdrojů energie ve veřejné správě.

Zejména obce a města, se tak budou moci pustit do kompletního či částečného zateplení fasád, podlah i střech, výměny oken a dveří. Dotaci je možné čerpat i na další tepelně technická opatření jako instalaci řízeného větrání s rekuperací, systému na využívání tepla z odpadních vod, venkovní stínicí techniky nebo modernizaci vnitřků budov. Zahrnout do podpory lze například vybavení budovy novými LED světly nebo akustickými prvky v učebnách a posluchárnách.

Dotační výzva s číslem 146 je vyhlášena jako nesoutěžní, důraz bude ale kladen na technickou kvalitu předkládaných projektů a garanci reálných přínosů pro životní prostředí. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 2. března 2020 až do 2. března 2021.

Zdroj: www.opzp.cz