Nadace Via „Místo, kde žijeme“

Nadace Via vyhlásila 11. ročník programu „Místo, kde žijeme“, který pomáhá oživovat české obce a sousedské vztahy v nich.  Program je určen těm, kteří chtějí propojit místní lidi, firmy a instituce a společně upravit konkrétní veřejné prostranství. Budou podpořeny takové proměny prostranství, do kterých se zapojí široké spektrum obyvatel a obyvatelek a které nastartují v obcích aktivní komunitní život. 

V rámci tohoto programu bude Nadací Via podpořeno celkem 6 – 8 projektů, a to formou finančního grantu ve výši 300 000 Kč, službami odborné/ho konzultantky/ta a třemi vzdělávacími semináři.

Příjem žádostí bude ukončen dne 14. 7. 2017 v 23:59.

Kdo může být žadatelem:

  • nestátní neziskové organizace (NNO)
  • příspěvkové organizace (PO)
  • účelová zařízení církví (ÚZC)
  • obce do 2 000 obyvatel (v obcích a městech nad 2 000 obyvatel musí být nositelem projektu NNO/PO/ÚZC a obec/město bude partnerem projektu)

Více informací naleznete v plakátku nebo na www.nadacevia.cz