Nejdůležitější operační program pro MAS schválen

Mezi dvěma včera schválenými programy byl i ten nejdůležitější pro všechny MAS – Inegrovaný regionální operační program (IROP). Právě z tohoto programu, jehož cílem je podpora regionální konkurenceschopnosti, vyváženého rozvoje území České republiky a zlepšení kvality života obyvatel, budou MAS financovat své projekty a svůj chod. Celkově se díky němu přinese do ČR více než 127 miliard Kč a vyhlášení prvních výzev se předpokládá již v průběhu června. Druhým v pořadí byl OP Rybářství ze kterého budou moci rybáři „vylovit“ až 1,1 miliard Kč.