Nová dotační možnost: Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina

Národní sportovní agentura vypsala nesoutěžní dotační program Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina. V jeho rámci může každá obec do 3000 obyvatel získat podporu až 800 000 Kč na technické zhodnocení sportovních zařízení včetně jejich zázemí, výstavbu sportovních zařízení včetně jejich zázemí nebo vybudování bezbariérových přístupů do sportovního zařízení.

V každé obci může být požádáno o podporu více projektů, avšak do výše maximální stanovené podpory 800 000 Kč. Více informací naleznete v přehledu základních informací.