Nová výzva PRV na podporu zemědělců a podnikatelů

Dne 28. 1. 2020 byla vyhlášena v pořadí již 4. výzva v rámci Programu rozvoje venkova. Zemědělci a podnikatelé budou moci podávat projekty do dvou vyhlášených fichí.

  • Fiche 1: Investice do rostlinné a živočišné výroby (alokace 882 363,- Kč)
  • Fiche 4: Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti (alokace 686 265,- Kč)

Příjem žádosti o dotaci na MAS bude probíhat přes Portál farmáře v termínu od 3. 2. 2020 do 27. 2. 2020.

Více informací naleznete v sekci Výzvy MAS → 4. výzva MAS v PRV

Kontaktní osoba: Ing. Ondřej Štach, ondrej.stach@masvas.cz, tel.732688651