Nové číslo Zpravodaje MAS!

V novém čísle Zpravodaje MAS se dočtete o:

  • projektu přeshraniční spolupráce Vidiek bez hraníc
  • 1. výzvě MAS v PRV
  • přípravě 2. výzvy MAS v PRV
  • novinkách z Místního akčního plánu
  • komunitním plánování sociálních služeb
  • Svatomartinském trhu
  • úspěšných projektech našich členů
  • a dalších zajímavostech