Zpravodaj venkova 5/2016

V nově vydaném čísle Zpravodaje venkova se dočtete:

  • 165 MAS podalo do konce března na MMR rozvojovou strategii CLLD/LEADER
  • Nový zákon o zadávání veřejných zakázek uveřejněn ve sbírce
  • Obce získají z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016 více než 360 milionů
  • Žadatelé podali již přes 360 projektů do IROP. Na sociální podniky a památky
  • Mze připravuje novelu, která vyjme farmářské trhy z EET

Celý Zpravodaj venkova naleznete → ZDE.