Nové dotační možnosti pro obce

Ministerstvo financí vyhlásilo dvě nové výzvy pro obce. V rámci Výzvy č. 8 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí mohou obce do 3000 obyvatel nebo DSO získat podporu na odstraňování havarijních stavů, opravy, modernizace, případně výstavbu chybějících kapacit (či nahrazujících stávající kapacity) základních a mateřských škol v jejich působnosti.

Výzva č. 9 Podpora výstavby a obnovy komunální infrastruktury je určena na opravy či modernizace bytových objektů či bytů v majetku žadatele, které slouží nebo budou sloužit k nájemnímu bydlení občanů, či na pořízení obecních bytů formou investiční výstavby či formou budoucího výkupu vhodné nemovitosti do majetku žadatele. Žadateli mohou být opět obce nebo DSO do 3000 obyvatel.

Příjem žádostí: 15. 3. 2021 – 18. 4. 2021

Více informací naleznete na webových stránkách MF ČR