Nové informace k výzvám zaměřeným na vzdělávání

V pondělí 9. 10. 2017 jsme se v Praze zúčastnili semináře MŠMT k připravovaným výzvám zaměřených na vzdělávání – Šablony II., Místní akční plán II. a Implementace místního akčního plánu I. Níže několik informací:

ŠABLONY II. (uvedené informace se mohou do vyhlášení výzvy lehce změnit!)

 • vyhlášení v únoru 2018, ukončení příjmu žádostí 30. 6. 2019
 • zahájení realizace je možno po ukončení projektu podpořeného v šablonách I.
 • realizace 24 měsíců
 • 1 žádost za RED IZO
 • podporované subjekty: MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, SVČ, ZUŠ
 • alokace: MŠ, ZŠ – 300 000 + 2500/žák; ostatní IZO – základ 100 000,-
 • minimální výše projektu: 100 000,-
 • aktivity: některé stejné jako v šablonách I. + nové (např. školní kariérový poradce, zapojení odborníka z praxe do výuky, zapojení ICT techniky do výuky…)
 • snížení povinných úvazků na 0,1 (jedinný školní psycholog zůstává na 0,5)
 • DVPP budou podporované v délkách 8/16/24/80 hodin
 • nové dotazníky: pro školy, které měly šablony I. bude dotazník jako výstup šablon I. a zároveň vstup šablon II., ostatní budou vyplňovat zcela nový dotazník

 

MAP II. a IMAP I.

 • vyhlášení 15. 11. 2017 (uzávěrka 1. kola 1.12.2017)
 • realizace 36-48 měsíců
 • min. alokace: 3 000 0000,-
 • max. alokace: 8 000 0000,- + 100 000*IZO
 • musí být zapojeno min. 70 % škol z ORP a zároveň min. 11 škol z ORP
 • 4 aktivity:
  • 1) Rozvoj a aktualizace MAP (stávajícího dokumentu z MAP I. vč. Strategického rámce, Akčního plánu…), založení 4 povinných pracovních skupin (MG, ČTG, Financování, Spravedlnost ve vzdělávání), setkávání Řídícího výboru (noví povinní členové – např. NIDV);
  • 2+3) Evaluace a monitoring;
  • 4) Implementace – zvolení min. 1 povinně volitelné aktivity z oblasti inkluze, MG a ČTG nebo předškolní vzdělávání + volitelná témata dle vlastního výběru (nejlépe dle projednání na pracovních skupinách) – všechny aktivity musí být v souladu s cíly uvedenými ve Strategickém rámci MAP I.