Nové vydání Zpravodaje MAS VaS!

V novém čísle Zpravodaje se dočtete například o:
  • připravovaném procesu standardizace
  • nových webových stránkách
  • stavu Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
  • akcích, kterých jsme se zúčastnili

a dalších zajímavostech, které se udály za uplynulý půl rok.

K dispozici zde Zpravodaj MAS VaS 2/2014