Noví partneři, projekty a plány pro rok 2024. Taková byla Valná hromada v obci Veselá

Ve čtvrtek 29. února 2024 se partneři MAS setkali v obci Veselá na dalším jednání Valné hromady. Jako už tradičně proběhla před samotným jednáním prohlídka obce, kdy za doprovodu pana starosty měli účastníci možnost prohlédnout si zrealizované projekty a navštívit muzeum starých rádií. Během jednání byli partneři informováni o hospodaření MAS, rozpočtu na rok 2024 a schválili přijetí nových partnerů – Mysliveckého spolku Veselá – Klečůvka a SDH Jasenná. Byly také prezentovány novinky ze SP SZP, OP Zaměstnanost+, Nové zelené úsporám Light a výsledky výběru projektů podaných v rámci výzev IROP a OPTAK. Děkujeme všem partnerům za spolupráci a aktivní účast.