Nový člen Dozorčí rady

Dne 10. 9. 2013 byli zvoleni jako členové Dozorčí rady Petr Hradecký, Štěpán Macek a Radomíra Pečeňová. Dle Zakládací listiny i dle standardizace je nutná každoroční obměna 1/3 členů. Ke dni 10. 9. 2014 skončilo období Radomíře Pečeňové, které děkujeme za bezchybnou spolupráci.

S ohledem na podmínky členství v Dozorčí radě, navrhla Valná hromada jako nového člena PhDr. Janu Langerovou, zástupkyni ředitele Základní školy a Mateřské školy Kašava. Zakladatelé MAS na základě návrhu VH Janu Langerovou jako nového člena schválili.