Nový projekt na podporu neformálního vzdělávání schválen k podpoře

MAS Vizovicko a Slušovicko uspěla se svou žádostí o dotaci na podporu neformálního vzdělávání neziskových organizací nejen na svém území. Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bude moci 8 organizací během následujících 3 let realizovat aktivity zaměřené na svůj rozvoj v oblasti neformálního vzdělávání – např. sdílení zkušeností a tandemovou výuku, vzdělávat své pracovníky nebo zavádět nové metody v organizaci. V rámci realizace projektu bude také podpořena činnost klubů nebo projektových dnů v klubovně či mimo ni.

MAS Vizovicko a Slušovicko se nadále snaží podporovat činnost neziskových organizací, pro které připravuje výzvu Programu rozvoje venkova na investiční akce, jako je např. rekonstrukce spolkového zařízení nebo vybavení pro činnost.