Základní informace

MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s., je obecně prospěšná společnost dle zákona č. 68/2013 Sb. O změně právní formy občanských sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vznikla v roce 2007 jako občanské sdružení dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, a jako partnerství podnikatelů, obcí a neziskových organizací byla v roce 2009 vybrána k realizaci Strategického plánu Leader z Programu rozvoje venkova, opatření IV.1.1.

Z důvodu rozšiřování svých aktivit, zkvalitnění své práce a vyšší transparentnosti využila možnosti zákona č. 68/2013 Sb. ke změně právní formy od 1. 11. 2013 na obecně prospěšnou společnost.

Název organizace MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Právní forma Obecně prospěšná společnost
Sídlo Masarykovo náměstí 1007
763 12 Vizovice
270 56 660
ID datové schránky 47c7qrc
Statutární zástupce – ředitel Ing. Pavel Elšík
Telefon 777 304 299
E-mail pavel.elsik@masvas.cz 

V rámci o.p.s. figuruje organizační jednotka s názvem Místní akční skupina, která na základě metody LEADER naplňuje Strategii komunitně vedeného místního rozvoje, tzv. SCLLD.