Povinné orgány a pracovní skupiny

Orgány org. složky Místní akční skupina

Valná hromada – nejvyšší orgán Místní akční skupiny

Členy Valné hromady jsou všichni partneři MAS VaS ( viz. partneři MAS)

Programový výbor – rozhodovací orgán – funkční období do 15.9.2024

Partner MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina
Štěpán Macek Štěpán Macek Soukromý ZSO
PKN nábytek, s.r.o. Pavel Kamenčák Soukromý PS
RUDOLF JELÍNEK, a.s. Petr Divílek Soukromý PS
Farní sbor Československé církve evangelické v Zádveřicích – Rakové Miloš Vavrečka Neziskový CSVZ
SDH Veselá Zuzana Oškerová Neziskový SSS
Město Vizovice Silvie Dolanská Veřejný MO
Obec Neubuz Renata Zábojníková (předsedkyně) Veřejný MO

Monitorovací výbor – kontrolní orgán – funkční období do 15.9.2024

Partner MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina
Obec Kašava Petr Černoch (předseda) Veřejný MO
Petr Tomšíček Petr Tomšíček Soukromý ZSO
Junák – český skaut, středisko Slušovice, z.s. Radomír Švihel Neziskový SSS

Výběrová komise – výběrový orgán – funkční období do 15.9.2024

Partner MAS Zastupující osoba Sektor Zájmová skupina
Českomoravská provincie Hospitálského řádu sv. Jana z Boha – Nemocnice Milosrdných bratří Zdeňka Vlčková (předsedkyně) Neziskový CSVZ
Obec Zádveřice-Raková Radovan Karola Veřejný MO
Obec Hvozdná Miroslav Válek Veřejný MO
Orel jednota Vizovice Zdeněk Adamuška Neziskový SSS
Jasno, spol. s.r.o. Jarmila Šimková Soukromý ZSO
Martina Punčochářová Marek Punčochář Soukromý ZSO
SDH Bratřejov Petr Polách Neziskový SSS

 

Orgány Společnosti tj. o.p.s. 

Správní rada – rozhodovací orgán 

Člen správní rady Sektor Funkční období
PhDr. Dana Daňová (předsedkyně) Veřejný 20. 3. 2022 – 19. 3. 2025
Richard Zicha Veřejný 20. 3. 2022 – 19. 3. 2025
Daniel Juřík Veřejný 20. 3. 2022 – 19. 3. 2025
Mgr. Miloš Vavrečka Neziskový 20. 3. 2022 – 19. 3. 2025
Pavel Spisar Neziskový 20. 3. 2022 – 19. 3. 2025
Mgr. Zdeněk Vlk Neziskový 20. 3. 2022 – 19. 3. 2025
Ing. Jan Divila Soukromý 20. 3. 2022 – 19. 3. 2025
Ing. Štěpán Macek Soukromý 20. 3. 2022 – 19. 3. 2025
Dušan Matůšů  Soukromý 20. 3. 2022 – 19. 3. 2025

Dozorčí rada – kontrolní orgán 

Člen dozorčí rady Sektor Funkční období
Petr Hradecký (předseda) Veřejný 10. 9. 2022 – 9. 9. 2025
Darina Uhříková Soukromý 19. 6. 2022 – 18. 6. 2025
 Dagmar Daňková Veřejný 10. 9. 2020 – 9. 9. 2023

 

Zkratky zájmových skupin

CSVZ – církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor
SSS – SDH a sportovní sektor
MO – mikroregiony a obce
PS – podnikatelský sektor
ZSO – zemědělský sektor a ostatní

 

Pracovní skupiny org. složky Místní akční skupina

PS projektoví manažeři
  • jedná se o aktivní zástupce napříč zájmovými skupinami, kteří mají zkušenosti s dotačním prostředím, mají nápady a řešení k problémům MAS a kteří se chtějí podílet na rozvoji území MAS
PS integrované projekty
  • jde o projekty spolupráce, které se týkají zájmové skupiny Mikroregiony a obce
  • jednotlivé obce či celé mikroregiony spolupracují na určitých projektech, přičemž zlepšují své schopnosti spolupracovat s více aktéry, zároveň tím upevňují vzájemné vztahy, které jsou nezbytné pro správné fungování obcí
PS zemědělci
  • tato pracovní skupina tematicky spadá pod zájmovou skupinu Zemědělský sektor a ostatní
  • jednotliví zemědělci se starají o přilehlé pozemky, což vede k aktivní zemědělské činnosti, která je v dnešní době často opomíjena a přehlížena
PS sociální práce a ženy
  • pracovní skupina Sociální práce a ženy má spojitost se zájmovou skupinou Církevní, sociální, vzdělávací a zdravotní sektor
  • stará se o genderovou rovnost a o vyšší zaměstnanost žen na území