Organizační struktura o.p.s.

Organizační struktura

Organizační jednotka MAS je součástí obecně prospěšné společnosti MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.

Valná hromada je nejvyšším orgánem místní akční skupiny – tvoří ji všichni partneři. Ti jsou rozděleni do jednotlivých zájmových skupin dle vlastního zvážení při vstupu do MAS.

Výběrová komise je výběrovým orgánem – jeho členové jsou zodpovědní především za výběr projektů k podpoře.

Programový výbor je rozhodovací orgán – členové nesou zodpovědnost za fungování místní akční skupiny.

Monitorovací výbor je kontrolním orgánem – předmětem jeho činnosti je kontrola zdravého a transparentního fungování organizační jednotky MAS.

Kancelář MAS – manažeři kanceláře jsou zodpovědní za plnění SCLLD prostřednictvím metody LEADER. Jejich úkolem je pomáhat naplnit hlavní cíle místní akční skupiny.