Územní působnost

Obce, které leží na území MAS VaS, jsou zároveň členy Mikroregionu Slušovicko nebo Mikroregionu Vizovicko. Výjímku tvoří obec Vlčková, která není členem žádného mikroregionu.

Mikroregion Slušovicko: Březová,Dešná, Hrobice, Hvozdná, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá, Všemina, Kašava.

Mikroregion Vizovicko: Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Lutonina, Ublo, Vizovice, Zádveřice – Raková.

Pro přechod na www stránku vybrané obce, klikni na dané území.

  • Území MAS VaS zaujímá rozlohu 176 km2
  • V roce 2011 dle SLDB žilo na tomto území 19 364 obyvatel
  • Region MAS VaS se rozkládá ve Zlínském kraji na úpatí Vizovických a částečně i Hostýnských vrchů
  • Administrativně celá oblast spadá pod okres Zlín a na nižší úrovni do správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zlína a celý správní obvod města Vizovice
  • Z pohledu evropských statistických jednotek spadá region do NUTS II Střední Morava
  • Za místní centra regionálního života jsou považována města Slušovice a Vizovice, která nabízejí příležitosti jak pro kulturní a společenský život, tak i pracovní místa
  • Největšími zaměstnavateli na tomto území jsou Greiner Packaging Slušovice, TNS Servis, FAGUS a.s., MOBA, PARTR spol. s.r.o., KOMA MODULAR CONSTRUCTION, SWS, Sykora, spol. s r.o., Nemocnice Milosrdných Bratří Vizovice, RUDOLF JELÍNEK a.s., atd