Opatření pro ukončení programového období IROP 2014-2020

Centrum pro regionální rozvoj České republiky zavádí sérii opatření, která mají přispět k hladkému ukončení programového období 2014-2020. V Administraci a kontrole veřejných zakázek (a k tomu návazných Žádostí o platbu) s účinností od 04.01.2023 dochází k těmto změnám:

  • U veřejných zakázek, kde byla ukončena kontrola bez zjištění či se zjištěním bez finančního dopadu, nebudou zasílána Stanoviska k zakázce. Veškeré podněty či připomínky ke kontrolované veřejné zakázce budou zaslány přímo v textu depeše, popř. v její příloze.
  • V případě námitek podaných proti Stanovisku k zakázce nadále platí, že tyto nebudou předmětem samostatného posouzení ze strany Centra a budou posuzovány až v rámci administrace příslušné Žádosti o platbu, v níž jsou výdaje na předmětnou veřejnou zakázku uplatňovány.

Další důležité informace k úspěšnému dokončení projektů v rámci IROP 2014-2020 naleznete → ZDE