OPŽP poskytne 800 milionů na třídění a nakládání s odpadem

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují novou výzvu k podávání žádostí o dotaci pro projekty zaměřené na odpadové hospodářství. Jedná se zejména o výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a další nakládání s odpady. Evropské dotace půjdou i na výstavbu, modernizaci, nebo dovybavení bioplynových stanic.

  • příjem žádostí 1. 9. 2017 – 1. 12. 2017
  • minimální výše způsobilých výdajů činí 500 tis. Kč (bez DPH)
  • alokace výzvy 800 mil. Kč
  • výše dotace max. 85% zbůsobilých výdajů

V rámci výzvy budou podporovány následující aktivity:

  • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci a svoz KO (včetně svozových prostředků), nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
  • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
  • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
  • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

Další informace naleznete → ZDE.