Osvědčení o splnění standardů MAS

Další krůček k čerpání evropských dotací v období 2014-2020 byl úspěšně zdolán!

MAS splnila požadované standardy, díky kterým prokázala, že je schopna se podílet na implementaci programů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů.

Po úpravách zřizovacích dokumentů, nové volbě orgánů a nastavení dotačních postupů jsme získali Osvědčení o splnění standardů MAS, což nás opravňuje k podání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje ke schválení Řídícímu orgánu, tj. Ministerstvu pro místní rozvoj.

O dokončení a podání Strategie Vás budeme informovat.

osvědčení o standardizaci