MAS odstartovala přípravu OPZ+

Dalším krokem po schválení Strategie CLLD MAS je příprava Akčních plánů jednotlivých operačních programů. Proto jsme na konci roku 2021 začali intenzivně pracovat na sběru potřebných informací pro sestavení Akčního plánu Operačního programu Zaměstnanost plus, dále jen OPZ+. Akční plán OPZ+ je totiž nutnou povinnou přílohou projektové žádosti do výzvy ŘO. Na našem území bude od začátku roku 2023 po dobu 6 let možné realizovat projekt s alokací až 15 mil. Kč.

Číst dále

Byl ukončen příjem žádostí do 7. výzvy MAS v PRV

Dne 19. 6. 2022 byl ukončen příjem žádostí do 7. výzvy MAS v PRV.  Do tohoto dne bylo přijato celkem 20 žádostí.

Počty přijatých žádostí dle jednotlivých Fichí:

Fiche 1 Investice do rostlinné a živočišné výroby: 11

Fiche 4 Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti: 2

Fiche 6 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech: 7

Seznam přijatých žádostí naleznete ZDE.

Nová videa o projektech MAS

👍 PRÁVĚ JSME ODSTARTOVALI NOVOU SÉRII VIDEÍ O ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTECH NA ÚZEMÍ MAS!
Postupně budeme natáčet a zveřejňovat zajímavé projekty, které byly podpořeny dotací z naší MAS v programech IROP a PRV.
Jako první se Vám představí CENTRUM PRO VŠECHNY BRATŘEJOV.
Centrum je bezbariérové a volnočasové zařízení, ve kterém se děti učí cizí jazyky a vaření. Jak jim jde práce od ruky v nové kuchyni se podívejte ve videu 👩‍🍳
 

Výsledky Kampaně obyčejného hrdinství

Výzva Šablony I OP JAK vyhlášena

Řídicí orgán OP JAK dne 25. 5. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_002 Šablony pro MŠ  a ZŠ I na podporu zjednodušených projektů šablon pro mateřské, základní a základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby a střediska volného času) a pro pedagogicko-psychologické poradny. 

Výzva cílí na zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, žáky a účastníky zájmového vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky a na  ověření modelu institucionalizace podpůrných pedagogických pozic školního psychologa a školního speciálního pedagoga v základních školách.  

Ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 28. 04. 2023 ve 14:00:00.

Text výzvy: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/

V případě zájmů o konzultaci nebo přímo o pomoc s vyplněním žádosti se obracejte emailem na naši MAS, která Vám bezplatně pomůže. 

Za čtyři roky jsme významně přispěli k rozvoji vzdělávání ve školách

K rozvoji vzdělávání ve školách přispívá MAS Vizovicko a Slušovicko prostřednictvím místního akčního plánování. Místní akční plány rozvoje vzdělávání, tzv. MAPy, jak jsou takové projekty souhrnně označovány, jsou realizovány na území celé České republiky a pro plánování v území jsou nepostradatelné. Na území MAS „akčně plánujeme“ již od roku 2016, přičemž nyní jsme ukončili již druhý projekt s názvem Naše škola – naše radost II, který byl realizován od května 2018 do dubna 2022. Číst dále

Byla vyhlášena 7. výzva MAS v PRV!

Dnešním dnem byla vyhlášena 7. výzva MAS v PRV! Žadatelé mohou předkládat žádosti k podpoře v oblastech Investice do rostlinné a živočišné výroby, Podpora investic do zakládání a rozvoje místních podniků a služeb a uvádění produktů na trh – nezemědělské činnosti a Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.
 
Termín příjmu žádostí je nastaven od 27. 5. 2022 do 19. 6. 2022.
Celková výše alokace je 3 209 097,- Kč.
Více informací naleznete ZDE.

Festival IQ Play ve Vizovicích!

Malí i velcí si budou hrát s chytrými hračkami, ve Vizovicích se chystá putovní Festival IQ Play. Na akci budou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení chytré hry a hračky, které baví a zároveň rozvíjí kreativitu a logické myšlení. Festival IQ Play se bude konat v Domě kultury Vizovice a otevřeno bude od 12. do 14. května, denně od 8 do 18 hodin. 

Číst dále