Nové výzvy MAS v IROP se blíží

V průběhu srpna byla Řídícím orgánem IROP zveřejněna kompletní pravidla a podmínky ke všem podporovaným oblastem z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z nichž bude mít naše MAS možnost vyhlašovat výzvy. Konkrétně se jedná o Bezpečnost dopravy, Veřejná prostranství, Vzdělávání, Hasiči, Sociální služby, Kulturní památky a Cestovní ruch.
Doporučujeme všem potenciálním žadatelům, kteří plánují podání projektů v rámci těchto oblastí, pečlivě se seznámit s pravidly, které jsou dostupné na našich webových stránkách nebo na stránkách IROP.

Číst dále

Logopedická prevence v mateřské škole prakticky

V úterý 29. 8. 2023 proběhla v prostorách Městské knihovny Josefa Čižmáře ve Vizovicích přednáška na téma Logopedická prevence v mateřské škole prakticky. Přednášku vedla zkušená logopedka a zároveň ředitelka mateřské a základní školy v Kateřinicích, Mgr. Šárka Muchová. Číst dále

Moderní technologie pro moderní MAS

V dnešní době, která je charakterizována rychlým rozvojem digitálních technologií, je nezbytné, aby i neziskové organizace držely krok s tímto trendem. Naše MAS se proto snaží jít s dobou a využívat vhodné nástroje, díky kterým lze efektivně a systematicky řídit svůj provoz a zvládat zvyšující se množství každodenní operativy. Využívání digitálních technologií nám umožňuje automatizovat některé rutinní procesy, sdílet a monitorovat veškeré informace a dokumenty týkající se našich projektů a aktivit či efektivně komunikovat s našimi partnery a členy týmu. Číst dále

8. výzva MAS v PRV

V rámci 8. výzvy MAS v Programu rozvoje venkova na období 2014 –2020 byly minulý týden vybrány k podpoře všechny projekty, které splnily administrativní kontrolu. V rámci Fiche 6 bude podpořeno osm projektů od žadatelů z řad obcí, SDH nebo myslivců, a to v hodnotě vyšší než 500 tis. Kč

Kurz focení mobilním telefonem

Ve čtvrtek 20. 7, proběhl na Komunitním centru ve Vizovicích Kurz focení mobilním telefonem. Tato akce byla připravena pro partnery z řad neziskových organizací zapojených do projektu Dobrodružství na dosah každému je učení se. Kromě neziskovek se kurzu zúčastnili i zástupci Turistického informačního centra a základních škol. Číst dále

MAS podpoří pořádání spolkových a komunitních akcí

V průběhu května jsme přijali celkem 14 žádostí do nově vyhlášeného programu na podporu spolkové činnosti a komunitního způsobu života. V rámci této výzvy mohly neziskové organizace, které jsou partnery naší MAS, získat až 5000 Kč na realizaci kulturních a sportovních aktivit. Na základě provedeného hodnocení a s ohledem na alokaci rozhodla Správní rada o podpoření 10 projektů. Mezi akce, které obdrží dotaci se zařadil například Dětský den ve Hvozdné, Orientační závod “Kašava-cestou necestou”, Uvolněné odpoledne v Neubuzi nebo Okrsková soutěž v požárním sportu ve Vizovicích.

Nový Zpravodaj MAS

Další vydaní Zpravodaje MAS je na světě!

Nechybí novinky z IROP 21+ nebo nově odstartovaného projektu Zaměstnanost+, také se dočtete se, kolika žadatelům o dotaci Nová zelná úsporám light jsme pomohli s vypracováním žádosti. Přečtete si o exkurzi na Vsetínsko a Rožnovsko, kterou jsme uspořádali pro členy pracovních skupin projektu MAP III, i o tom, co znamená ocenění Valašský mistr

Číst dále

Valná hromada MAS v Bratřejově

Partneři Místní akční skupiny se v úterý 20 6. 2023 sešli na dalším jednání Valné hromady, tentokrát v prostorách KD Bratřejov. Před samotným jednáním měli účastníci opět možnost podívat se na úspěšně realizované projekty v obci. S panem starostou Richardem Zichou navštívili například zrekonstruované prostory základní školy, výstavbu nové mateřské školky a přístavbu kulturního domu se šatnami.

Číst dále