Festival řemesel přilákal tisícovku návštěvníků

Předposlední březnový víkend se prostory Kulturního centra Vizovice a parkoviště za budovou proměnily v přehlídku historických, lidových i současných řemesel, která byla, jsou a snad i budou se životem na Valašsku spjata. Na čtrnácti stanovištích měly nejen děti, ale i dospělí možnost vyzkoušet řemesla, s nimiž se jen tak nesetkají. Číst dále

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Operační program Životní prostředí vyhlásil výzvu k podávání žádostí do Výzvy č. 37 Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. V rámci této výzvy bude podpořeno zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov, zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu a výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. 

Podávání žádostí bude spuštěno v období 3. 4. 2023 – 1. 3. 2024.

Celková alokace činí 2,5 mld. Kč.

Více informací naleznete v textu výzvy či na webových stránkách OPŽP.

Výzva na podporu budování dětských skupin

Dne 3.3.2023 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí avízo dotační výzvy na podporu budování zařízení péče o malé děti, tzv. dětských skupin. Tato výzva bude vyhlášena do konce března na webových stránkách ministerstva.

V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci na rekonstrukci obecních prostor, koupi a rekonstrukci prostor nebo jejich novou výstavbu za účelem zřízení dětské skupiny. O finanční příspěvek ve výši 3-20 mil. Kč mohou žádat obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace a další subjekty. Bližší informace naleznete v avízu výzvy.

Jednání Valné hromady

Členové Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko se v úterý 7.3.2023 sešli na dalším jednání Valné hromady, tentokrát v nových prostorách kulturního domu Beseda v Jasenné. Před samotným jednáním proběhla malá exkurze  po úspěšných projektech v obci. Paní starostka Daňová provedla zájemce ovocný sadem s odpočinkovou zónou a Památníkem legionářů, také představila nové sportovní Výletiště a zrekonstruovaný most.

Číst dále

Tradice, řemesla a život na Valašsku

Procházka tradičními, ale i současnými řemesly, které neodmyslitelně patří k životu na Valašsku, to je hlavní téma dvoudenní akce pořádané NF Řemeslo pomáhá, MAS Vizovicko a Slušovicko a DK Vizovice. 

Cílem je představit dětem, ale i široké veřejnosti, jak se zde žilo, bydlelo, jaké tradice se dochovaly a na co pomalu zapomínáme. Abychom si uvědomili, jakou roli mělo a má Valašsko v našem regionu, vytvořili organizátoři koncept od historie, konkrétně od středověku, po současnost.

„Podpora řemesel a zachování tradic jsou témata, kterým se dlouhodobě věnujeme, a proto jsme rádi, že můžeme být součástí této akce. Aby to byla hlavně zábava, je pro děti připravena také tajenka, kterou by měly postupně po splnění aktivit vyplnit. Toto bude podmínkou pro získání certifikátu Valašského mistra. Na akci jsme přizvali všechny školy, které spadají do naší MAS a setkali jsme se s obrovským zájmem. Věříme, že se to nejen dětem, ale i pedagogům bude líbit. Školám jsme vyhradili celý pátek a máme pro ně také připravenu týmovou hru.“

Svěřil se Pavel Elšík za MAS Vizovicko a Slušovicko

Číst dále

Pozvánka na jednání Valné hromady

Zveme všechny partnery MAS Vizovicko a Slušovicko na jednání Valné hromady, které se uskuteční dne 7. 3. 2023 v 16:00 v Kulturním domě Beseda v Jasenné. Před samotným jednáním je pro zájemce připravena malá exkurze po úspěšných projektech obce Jasenná (např. výletiště, ovocný sad s odpočinkovou zónou, památník legionářů, KD Beseda).

POZVÁNKA.

Nová zelená úsporám light

V pondělí 9.ledna 2023 odstartoval dotační program Ministerstva životního prostředí Nová zelená úsporám light, který je určen seniorům, lidem pobírající invalidní důchod 3.stupně a domácnostem pobírající příspěvky na bydlení. Od té doby jsme podali více než 80 žádostí za zhruba 8 milionů korun. Žadatelé jsou nejen z území naší místní akční skupiny, ale velkou část tvoří i obyvatelé Zlína a jeho okolí, pro které jsme nejbližší  kontaktní místo. I díky navýšené alokaci na 3 mld. Kč se noví žadatelé stále ozývají, každému rádi pomůžeme se založením Národní identity i se samotným podáním žádosti.

Číst dále

Dotace na obnovu a rozvoj materiálně technické základny regionálního školství

Ministerstvo financí vyhlásilo dotační výzvu zaměřenou na odstraňování havarijních stavů či nevyhovujícího technického stavu škol a školek, a to formou oprav, modernizace, případně výstavbou (nástavbou, vestavbou, přístavbou) rozšiřující či nahrazující stávající výukové kapacity základních a mateřských škol v obcích do 3 000 obyvatel.

Dotaci lze žádat v rozsahu minimálně 2 mil. Kč, maximálně však 20 mil. Kč. Spoluúčast zřizovatele je minimálně 30 % celkových výdajů.

Žádosti lze podávat v systému Isprofin od 25. 1. 2023 do 3. 3. 2023.

Více informací naleznete v textu výzvy → ZDE