13. ročník Svatomartinského trhu ve Vizovicích je za námi

V sobotu 11. listopadu 2023 proběhl v prostorách Státního zámku Vizovice již 13. ročník Svatomartinského trhu ve Vizovicích. Pro návštěvníky bylo připraveno velké množství stánků, kde mohli zakoupit řadu regionálních produktů a pochutin – na výběr byly například domácí sýry, frgály, sušená masa, sirupy, koření, z dekorací potom dřevěné domečky, vánoční věnce a mnoho dalšího. Během dne byl zajištěn pestrý doprovodný program.

Číst dále

Exkurze na Uherskohradišťsko a Kroměřížsko

Ve dnech 2. a 3. listopadu 2023 jsme pro členy pracovních skupin projektu MAP III uspořádali výjezdní exkurzi za příklady dobré praxe na Uherskohradišťsko a Kroměřížsko.

Číst dále

MAS otevírá nové dotační příležitosti

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. dne 9. 11. 2023 vyhlásila v rámci nového programového období 2021+ čtyři výzvy k předkládání projektových záměrů. Konkrétně se jedná o tři výzvy z IROP a jednu výzvu z OPTAK, které jsou zaměřeny na následující oblasti.

1. výzva MAS v IROP – Bezpečnost dopravy
2. výzva MAS v IROP – Vzdělávání
3. výzva MAS v IROP – Hasiči
1. výzva MAS v OP TAK – Technologie

Podrobnosti o jednotlivých výzvách, včetně podmínek a termínů naleznete v sekci Výzvy MAS.

Dotace na podporu sportovní infrastruktury

Zlínský kraj vyhlásil novou výzvu Podpora sportovní infrastruktury na území Zlínského kraje. Cílem této výzvy je zajištění vyšší kvality života obyvatel vytvořením možností pro zdravý životní styl, sportovní a volnočasové aktivity prostřednictvím vybudování a obnovy sportovní infrastruktury v kraji.  Bude podporováno technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) stávajících sportovních zařízení včetně jejich zázemí, výstavba nových sportovních zařízení včetně jejich zázemí a pořízení dlouhodobého hmotného movitého majetku a dlouhodobého nehmotného majetku určeného pro zajištění provozu sportovní činnosti. 

Číst dále

Akční plány vzdělávání na roky 2023, 2024 a 2025

V rámci projektu Naše škola – Naše radost III. (MAP) probíhá od jara tohoto roku příprava Akčních plánů vzdělávání na další kalendářní roky 2023, 2024 a 2025. Podněty pro jejich tvorbu realizační tým MAP sbíral zejména z osobních setkáních s řediteli škol. Tyto podněty byly probírány a formovány na pracovních skupinách. Akční plány budou přílohou nového projektu MAP IV., ve kterém jsou vyčleněny finanční prostředky na implementaci vzdělávacích aktivit. Většina aktivit akčních plánů bude financovaná z prostředků MAP.

Finální podobu akčních plánů bude v měsíci říjnu schvalovat řídící výbor. Stále je možnost podobu skladbu jednotlivých aktivit připomínkovat. Pokud máte připomínku, nebo aktivitu která by neměla chybět, neváhejte se na nás obrátit. Více informací ZDE

Společné jednání pracovních skupin

V pondělí 25. 9. 2023 proběhlo v Komunitním centru Neubuz společné jednání pracovních skupin. Hlavním bodem celého setkání byla evaluace místního akčního plánu pod vedením evaluátorky projektu paní Radky Krčkové. Hodnocen byl nejen aktuální projekt, ale i projekty MAP s pořadovými čísly I. a II.. Číst dále

Kotlíkové dotace 2023

Od září je v letošním roce opět spuštěn příjem žádostí na kotlíkové dotace, jejichž vyhlašovatelem je Zlínský kraj. I tentokrát pomáháme žadatelům bezplatně se zpracováním žádosti, podpisem smlouvy a podáním závěrečné zprávy. Dotaci mohou nově získat pouze domácnosti tvořené výhradně osobami, které pobírají starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo příspěvek na bydlení.

Číst dále

Nové výzvy MAS v IROP se blíží

V průběhu srpna byla Řídícím orgánem IROP zveřejněna kompletní pravidla a podmínky ke všem podporovaným oblastem z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), z nichž bude mít naše MAS možnost vyhlašovat výzvy. Konkrétně se jedná o Bezpečnost dopravy, Veřejná prostranství, Vzdělávání, Hasiči, Sociální služby, Kulturní památky a Cestovní ruch.
Doporučujeme všem potenciálním žadatelům, kteří plánují podání projektů v rámci těchto oblastí, pečlivě se seznámit s pravidly, které jsou dostupné na našich webových stránkách nebo na stránkách IROP.

Číst dále