Společné jednání pracovních skupin

Ve středu 12.4.2023 proběhlo v Nové sokolovně ve Slušovicích společné rozšířené jednání pracovních skupin. Kromě stálých členů PS byli pozváni i ředitelé škol, a to kvůli hlavnímu bodu jednání-evaluaci všech tří projektů MAP. Na začátku jednání představil hlavní manažer projektu Jan Malota prezentaci obsahující shrnutí projektů MAP a MAP II. Číst dále

Podpora rozvoje regionů 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy k podporu rozvoje region v roce 2023. Jedná se o výzvu z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Podpora obnovy a rozvoje venkova (pro obce do 3000 obyvatel)

V rámci tohoto podprogramu bude možné žádat dotaci na projekty v oblastech obnovy místních komunikací a rekonstrukce a přestavby veřejných budov. Více informací k výzvě naleznete ZDE.

Zahájení příjmu žádostí 2. května 2023
Ukončení příjmu žádostí 5. června 2023, 12:00 hod. (včetně) Číst dále

Festival řemesel přilákal tisícovku návštěvníků

Předposlední březnový víkend se prostory Kulturního centra Vizovice a parkoviště za budovou proměnily v přehlídku historických, lidových i současných řemesel, která byla, jsou a snad i budou se životem na Valašsku spjata. Na čtrnácti stanovištích měly nejen děti, ale i dospělí možnost vyzkoušet řemesla, s nimiž se jen tak nesetkají. Číst dále

Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách

Operační program Životní prostředí vyhlásil výzvu k podávání žádostí do Výzvy č. 37 Komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. V rámci této výzvy bude podpořeno zlepšení kvality vnitřního prostředí veřejných budov, zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu a výstavba a rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy. 

Podávání žádostí bude spuštěno v období 3. 4. 2023 – 1. 3. 2024.

Celková alokace činí 2,5 mld. Kč.

Více informací naleznete v textu výzvy či na webových stránkách OPŽP.

Výzva na podporu budování dětských skupin

Dne 3.3.2023 zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí avízo dotační výzvy na podporu budování zařízení péče o malé děti, tzv. dětských skupin. Tato výzva bude vyhlášena do konce března na webových stránkách ministerstva.

V rámci této výzvy bude možné žádat o dotaci na rekonstrukci obecních prostor, koupi a rekonstrukci prostor nebo jejich novou výstavbu za účelem zřízení dětské skupiny. O finanční příspěvek ve výši 3-20 mil. Kč mohou žádat obce, města, kraje, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace a další subjekty. Bližší informace naleznete v avízu výzvy.

Jednání Valné hromady

Členové Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko se v úterý 7.3.2023 sešli na dalším jednání Valné hromady, tentokrát v nových prostorách kulturního domu Beseda v Jasenné. Před samotným jednáním proběhla malá exkurze  po úspěšných projektech v obci. Paní starostka Daňová provedla zájemce ovocný sadem s odpočinkovou zónou a Památníkem legionářů, také představila nové sportovní Výletiště a zrekonstruovaný most.

Číst dále

Tradice, řemesla a život na Valašsku

Procházka tradičními, ale i současnými řemesly, které neodmyslitelně patří k životu na Valašsku, to je hlavní téma dvoudenní akce pořádané NF Řemeslo pomáhá, MAS Vizovicko a Slušovicko a DK Vizovice. 

Cílem je představit dětem, ale i široké veřejnosti, jak se zde žilo, bydlelo, jaké tradice se dochovaly a na co pomalu zapomínáme. Abychom si uvědomili, jakou roli mělo a má Valašsko v našem regionu, vytvořili organizátoři koncept od historie, konkrétně od středověku, po současnost.

„Podpora řemesel a zachování tradic jsou témata, kterým se dlouhodobě věnujeme, a proto jsme rádi, že můžeme být součástí této akce. Aby to byla hlavně zábava, je pro děti připravena také tajenka, kterou by měly postupně po splnění aktivit vyplnit. Toto bude podmínkou pro získání certifikátu Valašského mistra. Na akci jsme přizvali všechny školy, které spadají do naší MAS a setkali jsme se s obrovským zájmem. Věříme, že se to nejen dětem, ale i pedagogům bude líbit. Školám jsme vyhradili celý pátek a máme pro ně také připravenu týmovou hru.“

Svěřil se Pavel Elšík za MAS Vizovicko a Slušovicko

Číst dále

Pozvánka na jednání Valné hromady

Zveme všechny partnery MAS Vizovicko a Slušovicko na jednání Valné hromady, které se uskuteční dne 7. 3. 2023 v 16:00 v Kulturním domě Beseda v Jasenné. Před samotným jednáním je pro zájemce připravena malá exkurze po úspěšných projektech obce Jasenná (např. výletiště, ovocný sad s odpočinkovou zónou, památník legionářů, KD Beseda).

POZVÁNKA.