Pedagogové získali nový pohled na problémové chování dětí a žáků

V rámci Místního akčního plánu Naše škola – naše radost proběhlo v úterý 9. 2. 2017 v prostorách Restaurace AB Slušovice setkání aktérů působících ve vzdělávání a vzdělávací a diskuzní seminář. Úlohu lektorky přijala PhDr. Lenka Svobodová. Jedná se o psycholožku a lektorku akreditovaných programů, která má za sebou již mnoho let praktických zkušeností. Právě praxe školní psycholožky byla znát na jejím výkladu, neboť informace byly realistické a použitelné pro všechny přítomné při jejich pracovní činnosti.

Kromě zajímavého výkladu paní lektorky obsahoval seminář rovněž aktivity do kterých se zapojili všichni přítomní. I díky tomu byl seminář velmi zajímavý a rychle utekl. Spokojenost taktéž potvrzují výsledky dotazníku, který byl vyplněn všemi zúčastněnými.

Pozváni byli ředitelé i učitelé mateřských a základních škol, které spadají do našeho Místního akčního plánu. Semináře se jich zúčastnilo 17, přičemž bylo zastoupeno 10 organizací (školy či školky). 

Po skončení programu paní lektorky a po zodpovězení následných dotazů si vzali slovo členové realizačního týmu MAPu (Ing. Renata Bednářová, Ing. Pavel Elšík a Bc. Martin Štach). Zúčastněným přednesli nejnovější informace týkající se místního akčního plánu a zejména pak zpracování Ročního akčního plánu. Jedná se o konkrétní aktivity, které budou vykonávány v průběhu školního roku 2017/2018 a které povedou k naplnění zvolených priorit.

Před večeří, která celý program zakončila, byli všichni pozváni na dvoudenní exkurzi, která je plánována na konec dubna. Účastníci navštíví území ORP Litovel, kde jsou připraveny prohlídky zajímavých školek a škol. V říjnu loňského roku proběhla na našem území exkurze zástupců školských zařízení právě z ORP Litovel a fotografie z této akce byly promítnuty v průběhu pozvání.