Podpora malých a středních podniků v programovém období 2021-2027

V novém programové období 2021-2027 budou moci žadatelé získat finanční podporu na investiční projekty.
 
Abychom byli připraveni na získávání financí, potřebujeme předem znát Vaše projektové záměry.
 
Pokud tedy plánujete realizovat dané projekty, prosíme Vás o vyplnění následujícího DOTAZNÍKU.