Podpora rozvoje regionů 2023

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo nové výzvy k podporu rozvoje region v roce 2023. Jedná se o výzvu z podprogramu Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli a z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. 

Podpora obnovy a rozvoje venkova (pro obce do 3000 obyvatel)

V rámci tohoto podprogramu bude možné žádat dotaci na projekty v oblastech obnovy místních komunikací a rekonstrukce a přestavby veřejných budov. Více informací k výzvě naleznete ZDE.

Zahájení příjmu žádostí 2. května 2023
Ukončení příjmu žádostí 5. června 2023, 12:00 hod. (včetně)

Podpora obcí s 3 001 – 10 000 obyvateli

V rámci tohoto podprogramu mohou obce s počtem obyvatel 3-10 tis. žádat o dotaci na projekty zaměřené na podporu obnovy místních komunikací. Více informací k výzvě naleznete ZDE.

Zahájení příjmu žádostí 2. května 2023
Ukončení příjmu žádostí 5. června 2023, 12:00 hod. (včetně)