Podpora zabezpečení škol a školských zařízení

Do 3. 4. 2015 je možné podávat žádosti o dotaci na podporu zabezpečení škol a školských zařízení, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mladeže a tělovýchovy. Vyhlášení dotace vychází z aktuální potřeby zajistit dostatečné zabezpečení škol a školských zařízení.

  • Realizace projektu do konce roku 2015
  • Výše dotace až 100%

Typy podporovaných projektů:

  • Nákup bezpečnostních prvků (dveří, zámků, kamer, závor, oplocení, osvětlení, záznamové techniky).
  • Montážních prací (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům).
  • Drobné stavební úpravy (ve vztahu k nakoupeným bezpečnostním prvkům).
  • Drobné terénní úpravy (např. k zajištění lepší viditelnosti na přístupovou komunikaci) atp.

Příjemci podpory:

  • Právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení bez ohledu na zřizovatele.