Pomáháme vyřídit Novou zelenou úsporám Light!

Od ledna letošního roku mohou domácnosti tvořené výhradně osobami pobírajícími starobní důchod či invalidní důchod 3. stupně, případně domácnosti pobírající příspěvek na bydlení, žádat o dotaci na zateplení, výměnu oken či systém ohřevu vody až 240 000 Kč prostřednictvím dotačního titulu Nová zelená úsporám Light! Naše místní akční skupina se stala jedním z několika kontaktních míst, kde občanům pomáháme se zpracováním a podáním žádosti ZDARMA.
Od vyhlášení výzvy jsme pomohli více než stovce domácností, přičemž všechny naše žádosti byly úspěšně schváleny. Naše činnost zde však přesahuje hranice našeho území a pomáháme také občanům Zlína či dalších okolních vesnic a měst.
Po pěti měsících naší činnosti vám přinášíme přehled, kde všude pomáháme. Pokud máte zájem o pomoc s podáním žádosti neváhejte se na nás obrátit!