Poslední výzva OPŽP 2007-2013

LXVI. výzva je určena pro žadatele s projekty, které se zaměřují na zlepšování krajiny a přírody (Priortní osa 6). Konkrétně se jedná o projekty, jež podporují biodiverzitu, obnovu krajinných struktur, optimalizaci vodního režimu krajiny, regeneraci urbanizované krajiny a prevenci sesuvů, skalních zřícení a monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a také hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů, včetně zdrojů podzemních vod.

  • celková alokace 200 mil. Kč
  • výše dotace od 30% do 100%
  • příjem žádostí do 19.6.2015

Způsobilí žadatelé (dle typu projektu) – kraje, města, obce, svazky obcí, neziskové organizace, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace, státní podniky a podnikatelské subjekty.

Podrobné informace naleznete → zde.