Pozvánka na jednání Valné hromady

Dne 25. 2. 2020 v 16:00 se uskuteční jednání Valné hromady MAS Vizovicko a Slušovicko, které proběhne v zasedací místnosti MěÚ ve Vizovicích. Účast partnerů MAS je důležitá zejména z důvodu chystané změny Strategie CLLD v Programu rozvoje venkova a Integrovaném regionálním operačním programu. Zároveň se bude jednat o způsobu rozdělení navýšené alokace PRV. Všichni partneři jsou srdečně zváni.

POZVÁNKA