Předvánoční snídaně starostů

V úterý 3. 12. 2019 uspořádala MAS v komunitním centru ve Vizovicích druhou Snídani se starosty. Zhruba dvacítka starostů a místostarostů se během předvánočního dopoledne dozvěděli informace o aktuálně vyhlášených dotačních titulech MZe a MMR. Prezentovat svoji činnost a možnost spolupráce přijeli zástupci destinační společnosti Zlínsko a Luhačovicko. Závěr setkání byl věnován informacím z MAS. Pavel Elšík seznámil přítomné s aktuálním čerpání alokace v jednotlivých operačních programech (IROP, PRV), vyhlášených výzvách a plány do nového roku, kdy se bude projednávat změna strategie a přidání článku 20. Starostové také dostali od MAS malé dárečky. Děkujeme všem, kteří se tohoto setkání zúčastnili, a těšíme se na další spolupráci.