Příjem žádostí do 3. výzvy MAS VaS v IROP byl ukončen

Dne 31. 5. 2019 byl ukončen příjem žádostí o dotaci do 3. výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Udržitelná doprava. Celkem byly podány 4 žádosti, přičemž všechny projekty jsou zaměřeny na aktivitu Bezpečnost dopravy. Požadovaná výše dotace všech projektů činí 8 477 712 Kč. V současné době probíhá hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti, po kterém bude následovat věcné hodnocení a výběr úspěšných projektů.

Seznam přijatých žádostí naleznete → ZDE.