Příjem žádostí do 9. výzvy MAS v IROP byl ukončen

Dne 31. 8. 2021 byl ukončen příjem žádostí do 9. výzvy MAS v IROP – Bezpečnost dopravy II. Celkem byly prostřednictvím systému MS 2014+ přijaty 2 žádosti o podporu. Pracovníci MAS nyní budou provádět kontrolu formálních náležitostí a přijatelnosti, po které Výběrová komise určí, které projekty budou podpořeny.