Připomínkování Strategie MAS

Dnešním dnem má veřejnost možnost zapojit se do připomínkování Strategie MAS Vizovicko a Slušovicko pro nové programové období 2021-2027.
Připomínky je možné zasílat do 22. 6. 2021 prostřednictvím níže uvedeného formuláře.